LA TEVA CISTELLA
Asset 2 ETS MAJOR D’EDAT? NO
Instagram @maus.art

TERMES I CONDICIONS

AVÍS LEGAL 

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), el propietari de la web, li informa del següent: 

  • Denominació social: Malaselva, S.L 
  • NIF: B42729665 Domicili: 
  • Plaça Maluquer I Salvador, 11, Pis 6è, 08401 – Granollers (Barcelona) 

Amb els límits establerts a la llei, Malaselva, S.L no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a Malaselva, S.L ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de Malaselva, S.L poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Malaselva, S.L no pot controlar. Per tant, Malaselva, S.L no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Malaselva, S.L o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Malaselva, S.L.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Malaselva, S.L ofereix a través de la pàgina web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades li informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Malaselva, SL amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores de la pàgina web.

L’informem també que té la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: maus@maus.art oa l’adreça : Plaça Maluquer I Salvador, 11, Pis 6è, 08401 – Granollers (Barcelona).

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables a l’comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys”

https://maus.art (en endavant, la Web) és un lloc web propietat de Malaselva, SL, d’ara endavant el propietari, amb CIF / NIF nº: B42729665 i domicili social a: Plaça Maluquer I Salvador, 11, Pis 6è , CP 08401 – Granollers (Barcelona). L’accés, reproducció i ús dels serveis del web requereix l’acceptació prèvia de les Condicions d’Ús vigents en cada moment;

EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar aquestes Condicions quan ho consideri oportú, mitjançant la publicació d’el nou text a la Web.Es responsabilitat de l’usuari conèixer les condicions d’ús abans d’accedir als productes i serveis de la web; en cas de no estar d’acord amb les mateixes, li preguem, s’abstingui d’utilitzar-la.

PROPIETAT

La Web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, imatges animades, vídeos, programes d’ordinador, inclosos els codis html de la pàgina web, etc.), la propietat intel·lectual li correspon al PROPIETARI, llevat pel que fa a aquells materials obtinguts sota llicència de tercers. El propietari i els seus llicenciadors retenen en tot moment la propietat intel·lectual sobre la web i sobre els diferents elements que la componen, individualment considerats, en totes les còpies que es realitzin (qualsevol que sigui el suport a què s’incorporin), concedint sobre els mateixos únicament els drets d’ús que més endavant es descriuen. Qualsevol dret que no sigui expressament cedit s’entén reservat. A més de l’anterior, el propietari és responsable de la selecció, disseny de l’estructura i la disposició dels continguts del web, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc d’efectuar les inversions substancials orientades a l’obtenció, digitalització i presentació de la mateixa, corresponent-li, per tant, la protecció que l’article 12 i el títol VIII de el Llibre II de la Llei de Propietat Intel·lectual pugui concedir sobre el lloc web, considerat com una base de dades. El propietari és també l’únic amo de el disseny i imatge gràfica de la web, reservant-se les accions legals pertinents que li puguin correspondre contra les persones que realitzin imitacions o usos deslleials de el mateix.

CONTINGUTS WEB I DESCÀRREGUES. USOS PERMESOS I PROHIBITS.

Està permesa:

La navegació per la web, és a dir, l’accés i visualització de la mateixa en un dispositiu, quedant autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que aquesta no sigui voluntària i formi part integrant i essencial de l’procés tecnològic de transmissió. La navegació per determinades seccions de la web requereixen el previ registre. Beneficiar (previ registre), dels serveis i avantatges prestats per EL PROPIETARI a través del web als seus usuaris, en les condicions que s’assenyalin expressament en les diferents seccions.

Queda terminantment prohibit:

Qualssevol operacions respecte del Web, els seus continguts, els productes descarregats i les còpies de tots ells que siguin contràries a la llei, els bons costums i la bona fe. Qualsevol utilització fora de l’àmbit personal i privat, especialment aquelles que tinguin fins comercials o professionals, inclòs l’enviament de publicitat o missatges i la recopilació i tractament de dades de tercers. Qualsevol tipus d’extracció, comunicació pública i / o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l’àmbit privat d’ús permès i, especialment, la seva incorporació a qualsevol altra obra, incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades. S’exceptua d’aquesta prohibició la publicació en mitjans de comunicació dels materials susceptibles de descàrrega de la secció Sala de Premsa. La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la Propietat Intel·lectual o Industrial de la web o de qualsevol dels productes facilitats a través d’aquesta. Les operacions i activitats expressament prohibides en qualssevol altres seccions d’aquestes Condicions Generals i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el normal funcionament de la web, a altres usuaris o de qualsevol tercer.

ENLLAÇOS A LA WEB

Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb la web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca del PROPIETARI, de la web o de qualsevol de les persones i productes a què es faci referència en aquesta. En l’establiment de vincles amb la web queda expressament prohibida la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat dels continguts, com ara el framing o altres. Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web amb continguts promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. Així mateix, queda expressament prohibit l’establiment d’enllaços amb fins mercantils. En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets de la web, sense el consentiment previ i exprés del PROPIETARI En cap cas podrà entendre que els vincles a la web des de pàgines o llocs web de tercers impliquen relacions del PROPIETARI amb els titulars d’aquests, ni implica suport, patrocini o recomanació del PROPIETARI sobre els mateixos, de manera que el propietari no serà responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud. 

CONTINGUTS I COMPORTAMENT DE L’USUARI

Com a client o usuari de la web, Un. Es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través de la mateixa ia no emprar-los per: Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, que faci apologia de l’terrorisme o que atempti contra els drets humans. Provocar danys en els sistemes físics i lògics del PROPIETARI, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats. Difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació del PROPIETARI o de tercers. Atemptar contra els drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge, honor o altres que corresponguin al PROPIETARI oa tercers. El propietari tindrà plena llibertat de decisió sobre si les col·laboracions i missatges són finalment publicades a la web o no, i queda facultada per retirar-los quan consideri oportú. La infracció de qualsevol de les normes contingudes en aquestes Condicions d’ús i molt especialment, del que preveu la present clàusula, facultaran al PROPIETARI per donar-li de baixa de forma immediata com a usuari o subscriptor de la web.

MÈTODES DE PAGAMENT

Les formes de pagament admeses a la botiga online són:

  • Targeta de crèdit
  • altres

MÈTODES D’ENVIAMENT

Els mètodes d’enviament disponibles a la botiga online són:

  • Servei urgent enviament
  • gratuït
  • Enviament Standard
  • altres mètodes

Les tarifes aplicables per a enviaments són de 2,95 (IVA inclòs) per a enviaments standard (48-72h) al territori espanyol peninsular. Els enviaments a Balears tindran un cost de 4,95 (3-4 dies). De moment no s’ofereixen enviaments a les illes Canàries, Ceuta, Melilla i Internacionals.

Les promocions amb enviament gratuït tindran efecte únicament en el territori espanyol peninsular; quedant excloses les zones de Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

TERMINIS DE LLIURAMENT

El termini de lliurament per als enviaments realitzats per la seva botiga en línia són: 2-3 dies laborals un cop entrin en fase de “enviat. 3-4 dies laborals per a enviaments a Balears.

DRET DE DESISTIMENT

El client disposa de des de la recepció de la comanda per desistir voluntàriament de la seva compra, sense cap penalització i sense indicació dels motius. En cas que el consumidor i usuari vulgui desistir de la compra del producte o contractació de el servei, podrà utilitzar el formulari de desistiment (dit formulari el podrà trobar a la pàgina següent) per comunicar la seva decisió a venedor o prestador de servei. S’haurà tornar la compra amb tots els seus productes dins dels 14 dies naturals posteriors a la recepció de la comanda. En tot cas, per motius d’higiene dels productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense usar, en el seu embalatge i precinte original i amb tots els accessoris. El client haurà d’assumir els costos de l’enviament per devolució. No s’acceptaran en cap cas enviaments a ports deguts. El client serà responsable que, tant el producte com el seu embalatge, arribi en perfecte estat, i és necessari empaquetar els articles de forma adequada, per tal d’evitar un possible deteriorament durant el transport. Un cop rebut el paquet de devolució, verificarem el seu estat i en el moment en què comprovem que tant els articles retornats, com els possibles accessoris, mostres, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, li enviarem a el client un correu electrònic per notificar-li de l’aprovació o rebuig del seu reemborsament. El reemborsament de tots els pagaments rebuts per la compra, incloses les despeses de lliurament es realitzarà dins dels, des de la comunicació de l’desistiment. El reemborsament serà processat a través del mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial. Reservat el dret a retenir el reemborsament fins haver rebut els productes o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer. No realitzarem el reemborsament si el producte ha estat utilitzat. 

GARANTIA LEGAL

En cas que el client rebi un producte equivocat o en mal estat, o en cas de pèrdua o danys de productes per part de l’empresa de transport, el client podrà sol·licitar la seva devolució i / o reposició, dins dels posteriors al lliurament de la mateixa. En aquest cas, ens comprometem a assumir els costos d’enviament de la devolució, ens encarregarem de recollir el producte defectuós i / o restituir el producte que falta per un altre producte idèntic sense cost addicional per al client. Amb caràcter general, la garantia legal dels productes és de dos anys des del lliurament dels mateixos. L’usuari o client disposa de dos mesos per comunicar les faltes de conformitat que es puguin apreciar en el producte. En qualsevol cas, aquelles manifestades un cop passats els sis primers mesos, no es presumeixen com defectes de fàbrica. 

FORMULARI DE DESISTIMENT

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir de l’contracte o servei contractat). A l’atenció de (aquí haurà inserir el nom de l’empresa, adreça completa i, si disposa d’ells, el número de telèfon, fax i correu electrònic): Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo del meu / desistim del nostre (*) contracte de venda de el següent bé / prestació de el següent servei (*). Comanda el / sol·licitat el dia (*). Nom i domicili de l’consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris. Data i signatura de l’consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

POLÍTICA DE CANVIS

Per sol·licitar un canvi de producte, el client ha de contactar amb atenció a client dins dels 14 dies naturals posteriors a la recepció de la comanda. No s’acceptaran en cap cas enviaments a ports deguts. En cas que el producte a canviar tingui un preu major a l’anteriorment comprat, el client haurà d’abonar la diferència de la valor. Si per contra, el nou producte té un preu menor a l’anteriorment comprat, no es retornarà la diferència de l’import en efectiu, sinó que es realitzarà en forma de xec regal per utilitzar en la seva pròxima compra. Per gestionar qualsevol tipus de devolució o canvi de productes comprats en https://maus.art el client ha de posar-se en contacte amb el nostre servei d’Atenció a l’Client. El client haurà d’indicar el número de comanda i li direm exactament tots els passos a seguir. L’informem també que no acceptarem canvis o devolucions que no hagin estat prèviament comunicats per les vies indicades. 

CANCELACIONS

El client o usuari podrà cancel·lar la seva comanda, sempre que aquest no hagi sortit dels nostres magatzems. En aquest cas, s’haurà de posar en contacte amb el propietari a través de l’correu electrònic shop@maus.art o dels canals d’Atenció a l’Client, comunicant les seves dades identificatives i número de referència de la comanda. En cas de cancel·lacions es procedirà a la devolució dels imports abonats prèviament per l’usuari o client, a través del mateix mitjà emprat per a la transacció inicial.

SERVEI D’ATENCIÓ A EL CLIENT 

El client podrà cancel·lar la comanda sense cap càrrec i sense aportar cap raó, i ha de contactar el més aviat possible amb atenció a client al telèfon 623147226:, o mitjançant la següent adreça de correu electrònic: shop@maus.art, l’horari d’atenció a l’ públic és de: Atenció telefònica de dilluns a divendres de 09: 00h a 13: 00h. Si la comanda no ha sortit dels nostres magatzems, el cancel.larem sense problema, però si la comanda ja està de camí, haurem d’esperar a rebre-ho de volta i un cop confirmada la recepció del mateix, es retornarà l’import del producte menys les despeses de enviament i la devolució serà portada en la mateixa forma de pagament utilitzat en la compra. Protecció de dades La informació o dades personals que ens faciliti seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de Privadesa. A el fer ús d’aquesta pàgina web es consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i es declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat. 

MODIFICACIONS EL PROPIETARI

es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en la web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. Encara que el propietari posarà els seus majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d’errors la informació continguda a la Web, no ofereix cap garantia respecte de la seva exactitud i posada a el dia. Tampoc està garantida l’obtenció de cap resultat o fi concret, de manera que l’accés i utilització del Web, és d’exclusiva responsabilitat dels usuaris i clients. 

ACCIONS LEGALS

El propietari perseguirà l’incompliment d’aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda de la web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li corresponguin a ella o als seus llicenciadors, especialment els de propietat intel·lectual i industrial, exercitant totes les accions , civils i penals, que li puguin correspondre en dret. 

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Així mateix, en els termes que es recullen en l’article 14 de l’Reglament UE 524/2013, sobre resolució de litigis en matèria de consum, es proporciona un enllaç directe a la plataforma de resolució de litigis en línia: https://ec.europa.eu/consumers/ODR/main/index.cfm

Llei aplicable i jurisdicció

Per a qualsevol controvèrsia o conflicte que pogués sorgir, derivat d’aquests termes o condicions, és aplicable la Llei Espanyola. La resolució dels conflictes judicials se sotmetrà a la competència dels Jutjats i Tribunals de domicili de l’usuari o client.